- Finanse

Niewielkie firmy i księgowość

Księgowość - Yakshi.plRachunkowość dla mikro firm? Każda osoba zakładając firmę musi zamieścić informacje gdzie będzie składowana dokumentacja rachunkowa. Jeżeli podatnik sprawuje księgowość na własną odpowiedzialność, składając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste miejsce lub uzupełnić je informacjami firmy. Jeśli rachunkowość obejmować będzie biuro rachunkowe, informacje o tym w terminie siedmiu dni należy uaktualnić. Księgowość dla mikro firm da się rozliczać się na kilka sposobów: zgodnie z kartą podatkową, księgą przychodów i rozchodów albo ryczałtem ewidencjonowanym.

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgową według okazu dokumentów księgowych – przede wszystkim rachunki i faktury. Zatem przechowuję się wszystkie informacje o przychodach i wydatkach przedsiębiorstwa. Płatnik w zakresie rozliczeń może skorzystać z formy opodatkowania na zasadach ogólnych jak również podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla tych możliwości istnieją odmienne stawki podatkowe, a także metoda wykonywania obliczeń. Jest to najłatwiejsza sposobność do rozliczania i nie pochłania dużo czasu.

Zgodnie z ryczałtem ewidencjonowanym

Ryczałtu ewidencjonowany jest uproszczoną metodą ewidencji ewidencji księgowej. Podstawą rozliczenia podatkowego jest przychód jaki przedsiębiorstwo uzyskało, pomijając w obliczeniach rozchody przedsiębiorstwa. Do wyliczonego przychodu zastosowana zostaje stawka podatkowa. Przeprowadzenie rozliczeń podatku w taki sposób można tylko i wyłącznie prowadząc samodzielną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą o charakterze spółki. Wobec zaistniałym wypadku istnieje maksymalny próg przychodów 250,000 tys. euro. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że w stosunku do spółki w limit wchodzić będzie przychód wspólny partnerów biznesowych. Przychody z samodzielnie prowadzonej firmy nie są dodawane.

Na podstawie karty podatkowej

Przedsiębiorstwo rozliczając się sposobem karty podatkowej nie jest zobligowane do prowadzenia księgowości, wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, nie jest zmuszony również do złożenia zeznań podatkowych. Jest zmuszony natomiast natomiast zatrzymywać wszelakie kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Dokumenty zachowuje się w odstępie pięciu lat podatkowych – od końcówki roku w którym wystawiono fakturę albo rachunek. Działalność gospodarcza musi sporządzać dokumentację w książce ewidencji zatrudnienia. Płatnik płaci jednakową kwotę podatku miesięcznie. Miesięczny podatek jest określony zgodnie z ustaleniami naczelnika urzędu skarbowego. Na wielkość podatku ma znaczenie ilość mieszkańców w obrębie prowadzenia firmy, ilość pracowników oraz jaki jest zakres działań firmy. Karta podatkowa jest dogodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zatrudniających niewielką ilość pracowników.