- Praca i Business

Obróbka metali

Obróbka metali jest to zakres procesów, których celem jest nadać wytyczony kształt. Proces przekształcenia zostaje zrealizowany wraz z wyznaczeniem parametrów. Pośród stosowanych technologii określić można obróbkę: cieplno-chemiczną, mechaniczną, plastyczną, chemiczną lub skrawaniem. Poza zmianą kształtu, ingeruje się również we właściwości chemiczne oraz fizyczne specyficznego surowca.

Obróbka plastyczna

Obróbka metali - YakshiKucie – obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu wykonując zgniatania, uderzenia lub nacisk. Obróbka kuciem odbywa się w sposób ręczny albo mechaniczny – na ciepło albo zimno. Kucie mechaniczne jest realizowane na kuźniarkach, prasach albo młotkach.

Gięcie – tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do specyficznego kształtu poprzez wyginanie, zaginanie albo zwijanie. Obróbka przez gięcie odbywa się tylko na przy zimnej i ciepłej temperaturze, z dużą dokładnością – zatem wymiary poprzeczne pozostają zachowane.

Ciągnienie – tego typu obróbki metalu, mają na celu zmianę kształtu w trakcie częściowego zmniejszania się przekroju poprzecznego oraz wydłużeniu materiału. Ta metoda obróbki przebiega na ciepło albo zimno. Przykładem zastosowania takiej obróbki może być rura, drut lub pręt.

Tłoczenie – tego rodzaju obróbki metalu, mają na celu zmianę kształtu przez kształtowanie, łączenie albo cięcie. Tego rodzaju obróbka jest realizowana na ciepło lub zimno. Tłoczeniu ulega tworzywa o niedużej grubości.

Walcowanie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu przez nacisk wywierany między: walcami, rolkami lub tarczkami. Może zaistnieć również sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się względem siebie wprawiając w określony kształt przedmiot. Walcowanie odbywa się na ciepło, zimno lub gorąco. Walcowaniu poddawane są na przykład takie przedmioty jak blachy, pręty albo kształtowniki.

Obróbka skrawaniem

Toczenie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do specyficznego kształtu materiału nadając przedmiotowi ruch obrotowy, a narzędzie jest wprawione w ruch liniowy. Przedmiot obracając się ma styczność nożem tokarskim, który sposobem skrawania wprawia w kształt walcowaty, stożkowaty lub kulisty. Ten sposób obróbki przebiega: wzdłużnie, obwiedniowo, wewnętrznie, zewnętrznie, kopiowo albo poprzecznie.

Frezowanie – obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu w zastosowaniu wieloostrzowego narzędzia. Narzędzie obrabiarki tzw. frezarki wprowadzone jest w ruch obrotowy – czołowy albo obwodowy. Materiał będący obrabiany wykonuje jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie lub współbieżnie, to zależy od położenia osi obrotu ostrza. Może zaistnieć taka sytuacja, że ostrze oprócz ruchu obrotowego, będzie wykonywało ruch posuwowy, a tworzywo zostanie umieszczone statycznie.

Szlifowanie – ta metoda obróbki polega na zdzieraniu metalu o cienkiej ilości materiału za pomocą narzędzi ściernych – takich jak ściernica. Wielkość startego materiału jest zależne od: ziarnistości, twardości ściernicy, wielkości jak również rodzaju. Do wyprodukowania ściernic w większości stosuje się: węglik boru, węglik krzemu, diament jak również korund. Często szlifowanie wykorzystuje się do obrabiania tworzyw stworzonych z hartowanej stali, ale również inne przedmioty z metalu mogą być zastosowane pod ten sposób obróbki.

Obróbka metali – http://frezstal.pl