- Praca i Business

Jak wygląda rynek pracy w Polsce?

Rynek pracy w Polsce - Yakshi.plRynek pracy w Polsce zależy od postępu techniki, czy technologii. Kolejnym kluczowym punktem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia obiera stosunek od trzech do czterech procent. Co jest naturalne w przypadku każdej gospodarki. Dobrą informacją jest liczba osób będąca w wieku produkcyjnym – uległa powiększeniu. Osób które pracują lub poszukują pracy jest w przybliżeniu siedemdziesiąt pięć procent. Na rynku ciągle brakuje specjalistów. Brak specjalistów uzasadniony jest emigracją i zbytnią konkurencją. Pracodawca w większości przypadków zatrudnia kolejnych pracowników jeżeli wypracowany zysk jednej osoby pokrywa koszty podjęcia współpracy z kolejnym pracownikiem.

Dlaczego obywatele szukają nowej pracy?

Liczba ludzi zmieniających pracę się obniżyła. Znaczna część Polaków zmienia pracę w pierwszych sześciu miesiącach od złożenia podpisu pod umową. Zdarza się, że nawet dwukrotnie w roku. Takie decyzje dotyczą najczęściej młodych osób, które uważają swoje umiejętności za bardziej wartościowe. Czasami czynnikiem powodującym zmianę pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy nie mają potrzebnych kwalifikacji na stanowisko. Zamiast kontynuować rozwój zawodowy zaistniała konieczność, aby nabywać doświadczenie od podstaw. Wymaga to nieporównywalnie więcej czasu i wymaga specjalnego przygotowania. Przykładowo na studiach podyplomowych uzupełniających kwalifikacje albo stażu. Powracając do właściwego zawodu prawdopodobnie zasinieje wymóg powtórki materiału. Wtedy zostaje wybór, który trzeba podjąć – czy zacząć pracę od standardów, które już się osiągnęło, czy kontynuować pracę nabywając doświadczenie? Po kilkuletnim stażu pracy, wiele osób utwierdza się w przekonaniu, że w takim przypadku może wykonywać jakąkolwiek pracę za granicą i to bez znajomości języka, mając bardziej atrakcyjne warunki umowy. Wyjazdy do innych krajów za pracą? Nie jest żadną nowością, że spora część ludzi o tym rozmyśla. Perspektywy wyjazdu za granicę są odmienne, jest to uwarunkowane od zapotrzebowania na poszczególne zawody. W dodatku zwiększenie się płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej kusi do podjęcia kroku w tym kierunku.

Problemy na Polskim rynku

Za nieprawne zatrudnienia istnieje groźba wysokich kar, jednakże pracodawcy i tak ryzykują. Napływ imigrantów poszukujących pracy w Polsce się powiększył. Wraz z rozwojem gospodarki wielu obcokrajowców spodziewa się korzystnych warunków umowy i zatrudnienia na czas nieokreślony. Jeżeli jednak kogoś spotka okazja do zarobku pomijając urząd skarbowy – zysk wypracowany czasami w kilka dni może być dwukrotnie albo trzykrotnie większy. A w krajach, gdzie płace są niewielkie, taki zarobek kusi. Rynek pracy w Polsce traci skuteczność na rzecz nielegalnej działalności osób unikających odpowiedzialności w stosunku do organu skarbowego.